Apadrinant ajudes a un animal de dificil adopció.

Amb només 10 euros mensuals, ajudaràs a la seva manutenció i tractaments veterinàris.
Gracies als padrins disfrutarà d'una qualitat de vida adequada i de les atencions que li calen.
A mes t'anirem informant del seu estat de salut i evolució.

 
Stardky Yorki Lea Cosita
Modalitats d'apadrinament
Mensual 10 €
Trimestral 30 €
Semestral 60 €
Anual 120 €
Aportació única

Animal apadrinat
Nom i Cognoms
Adreça
CP
Ciutat Provincia
e-Mail
Telèfon
Data naixement
NIF
Dades bancaries Ent.  Of.  D.C.  C.C. 
Com ens has conegut?

 

D'acord amb la Lley 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, s'informa a la persona interessada que le dades facilitades seran incloses a la base de dades de l'Associació Vilanimal, senses fer cap ús no relacionat amb la pròpia associació i sense cedir-les a tercers. Per informació, modificació de dades o baixa, us podeu dirigir a: associaciovilanimal@hotmail.com.

Carretera de Cardedeu a Cànoves KM.3,4 08440 CARDEDEU associaciovilanimal@hotmail.com